ASAHIYAMA

27 October 2013

Hon-machi, Takehara-shi, Hiroshima, Japan (Saihoji)