HINA MATSURI

19 March 2012

Hon-machi, Takehara-shi, Hiroshima, Japan