HINOMARU photo studio

27 July 2013

Hon-machi, Takehara-shi, Hiroshima, Japan